Ορσηίς - Η μητέρα των Ελλήνων


Mοιραστείτε το:


Ναιάδα Νύμφη, 480 π.Χ. Μουσείο Τεχνών Νέας Υόρκης

Στην ελληνική μυθολογία η Ορσηίδα (Ορσηίς) ήταν η νύμφη που έμελλε να γίνει η μητέρα όλων των Ελλήνων. Η νύμφη Ορσηίδα παντρεύτηκε το γιο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, Έλλην...

Ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος (www.greatlie.com) μας διηγείται την παρακάτω ιστορία:
"Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε Έλληνα, οποιουδήποτε μορφωτικού επιπέδου, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ποια είναι η Σάρρα;... αναμφίβολα θα πάρετε έναν τεράστιο αριθμό ικανοποιητικών απαντήσεων. Αν όμως ρωτήσετε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, του πλέον υψηλού μορφωτικού επιπέδου, από δασκάλους μέχρι ακαδημαϊκούς, ποια είναι η Ορσηίδα; (η έρευνα αυτή έγινε τα τελευταία δυο χρόνια από μένα τον ίδιο, σε εκτεταμένο δείγμα)... θα πάρετε όλες της απίθανες απαντήσεις –εκτός απ την πραγματική- ότι η Ορσηίδα… είναι η Προμήτηρα των Ελλήνων!

Αυτή η θλιβερή, καθολική άγνοια των προγόνων μας, είναι και η καλύτερη απόδειξη της απόλυτης ιστορικής αφασίας των ελλήνων! Όχι μόνο δεν ξέρουν ότι έχουν προπάτορά τους τον Έλληνα, τον γιο του Δευκαλίωνα, αλλά ουτε και οι πλέον μορφωμένοι Έλληνες δεν γνωρίζουν, ότι η σύζυγός του Ορσηίδα, είναι η ιστορική μητέρα των Ελλήνων!

Μάλιστα για τις ανάγκες αυτού του άρθρου, μάταια προσπάθησα να βρω στο διαδίκτυο έστω και μια εικόνα της μυθικής αυτής μητέρας των Ελλήνων! Αναγκάστηκα λοιπόν, να επισκευθώ το μόνο μέρος που (ξεναγούμενος μόλις προ καιρού συνειδητοποίησα και ο ίδιος την μεγάλη αυτή έλλειψη), τον "Ναό των Ελλήνων" στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κατασκευασμένο (προ δεκαετίας) από τον υπεραθλητή (παγκοσμίου αναγνώρισης) μαραθωνοδρόμο Αριστοτέλη Κακογεωργίου. Στο προαύλιο αυτού του "Ναού των Ελλήνων", υπάρχει το μοναδικό πανελλαδικά μαρμάρινο σύμπλεγμα (ανδριάντας) της ολότελα άγνωστης μητέρας των Ελλήνων, που στην ιερή αγκαλιά της, κρατά τρυφερά τα παιδιά της Δώρο, Ξούθο, Αίολο, απ’ τους οποίους προήλθαν οι βασικές φυλές των Ελλήνων!"


Σύμφωνα με τον μύθο (σ.σ. Διαβάστε το άρθρο μας για τον "Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα"), μετά τον κατακλυσμό, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα πήγαν στους Δελφούς και στο ιερό της Θέμιδας για να εκφράσουν και σ αυτή την ίδια επιθυμία. Η θεά τους άκουσε και τους απάντησε με τον παρακάτω χρησμό: Αν ήθελαν να φέρουν στη ζωή νέους ανθρώπους θα έπρεπε να καλύψουν τα πρόσωπά τους και να ρίχνουν πίσω από την πλάτη τους τα οστά της μητέρας τους.Εκείνοι κατάλαβαν την ερμηνεία του χρησμού και αφού έκαναν ότι τους έλεγε ο χρησμός άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω από την πλάτη τους, αφού αυτές προέρχονταν από τα σπλάχνα της μάνας Γης.

Οι πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίωνας μεταμορφώνονταν σε άνδρες και αυτές που πετούσε η Πύρρα μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Από την πρώτη δε πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίωνας προήλθε ο Έλληνας, γενάρχης των Ελλήνων.

Ο γενάρχης των Ελλήνων ο Έλλην γέννησε με την Ορσηίδα τρεις γιους, τον Δώρο τον Ξούθο και τον Αίολο τους πρώτους αρχηγούς των Ελλήνων.

Ο Ξούθος βασίλεψε στη Πελοπόννησο και έκανε δύο γιους, τον Αχαιό και τον Ίωνα από τους οποίους οι Αχαιοί και οι Ίωνες πήραν τα ονόματά τους. Ο Αίολος βασίλεψε στη Θεσσαλία και οι κάτοικοι ονομάσθηκαν Αιολείς απ' αυτόν. Ο Δώρος και οι άνθρωποι του που ονομάστηκαν Δωριείς εγκαταστάθηκαν στις περιοχές ανατολικά του Παρνασσού.


Ο Απολλόδωρος μας λέγει:

[Α 7,2] [...] Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος. γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς γεγεννῆσθαι <ἔνιοι> λέγουσι, <δεύτερος δὲ> Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος. [Α 7,3] Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος Ξοῦθος Αἴολος. αὐτὸς μὲν οὖν ἀφ᾽ αὑτοῦ τοὺς καλουμένους Γραικοὺς προσηγόρευσεν Ἕλληνας, τοῖς δὲ παισὶν ἐμέρισε τὴν χώραν· καὶ Ξοῦθος μὲν λαβὼν τὴν Πελοπόννησον ἐκ Κρεούσης τῆς Ἐρεχθέως Ἀχαιὸν ἐγέννησε καὶ Ἴωνα, ἀφ᾽ ὧν Ἀχαιοὶ καὶ Ἴωνες καλοῦνται, Δῶρος δὲ τὴν πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβὼν τοὺς κατοίκους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Δωριεῖς ἐκάλεσεν, Αἴολος δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Θεσσαλίαν τόπων τοὺς ἐνοικοῦντας Αἰολεῖς προσηγόρευσε, καὶ γήμας Ἐναρέτην τὴν Δηιμάχου παῖδας μὲν ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Σίσυφον Ἀθάμαντα Σαλμωνέα Δηιόνα Μάγνητα Περιήρην, θυγατέρας δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην Πεισιδίκην Καλύκην Περιμήδην.[...]

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Α', 7,2-3.

Απόδοση:
"[...]Ο Ζεύς, στέλνοντας του τον Ερμή, τον προέτρεψε να διαλέξει ότι θέλει. Κι αυτός διάλεξε να του γεννήσει ανθρώπους. Όπως του είπε λοιπόν ο Ζευς, έπαιρνε λίθους και τους πετούσε πάνω από το κεφάλι του. Όσοι πέταξε ο Δευκαλίωνας έγιναν άνδρες, όσοι έταξε η Πύρρα γυναίκες. Για αυτό και ονομάστηκαν λαοί μεταφορικά, από το λάας που είναι ο λίθος. Ο Δευκαλίωνας απέκτησε από την Πύρρα δυο υιούς, πρώτο τον Έλληνα, που όπως λένε κάποιοι, γεννήθηκε από τον Δία και δεύτερο τον Αμφικτύονα, που έγινε βασιλιάς στην Αττική μετά τον Κραναό, και μία θυγατέρα, την Πρωτογένεια, που από τον Δία γέννησε τον Αέθλιο. Από τον Έλληνα και τη νύμφη Ορσηίδα γεννήθηκαν ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος. Αυτός ονόμασε Έλληνες τους λεγόμενους Γραικούς και μοίρασε τη χώρα τα παιδιά του. Ο Ξούθος, που πήρε την Πελοπόννησο, απέκτησε από την Κρέουσα, κόρη του Ερεχθέα, τον Αχαιό και τον Ίωνα, από τους οποίους ονομάστηκαν οι Αχαιοί και οι Ίωνες. Ο Δώρος έλαβε την περιοχή πέρα από την Πελοπόννησο και ονόμασε τους κατοίκους της με το όνομά του Δωριείς. Ο Αίολος, ως βασιλέας στην περιοχή της Θεσσαλίας, ονόμασε του κατοίκους της Αιολείς, παντρεύτηκε την Εναρέτη, κόρη του Δηίμαχου, και απέκτησε επτά γιούς, τον Κρηθέα, τον Σίσυφο, τον Αθάμαντα, τον Σαλμωνέα, τον Δηιόνα, τον Μάγνητα και τον Περιήρη, και πέντε κόρες, τις Κανάκη, Αλκυόνη, Πεισιδίκη, Καλύκη και Περιμήδη. [...]"
Mοιραστείτε το:
16 σχόλια:

 1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΟΛΥ!!!!! ΕΙΜΑΙ ΓΑΛΛΙΔΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!! ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζω ότι ο Έλληνας και τα αδέλφια του δεν έγιναν από τις πέτρες αλλά γεννήθηκαν από τον ίδιο τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου αν γινόταν έτσι τα παιδιά τους θα ήταν προϊόν αιμομιξίας!!!!

   Διαγραφή
 3. ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ..ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ Κ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ...ΠΙΟ ΣΤΟΧΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΜΕΝΗ
  ΦΙΛΙΚΑ

  - ΛΑΜΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. περισσοτερα στοιχεια για την νυμφη Ορσηϊδα εχετε?ποτε γεννηθηκε ποια η χωρα καταγωγης της κλπ.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ... το γιο Ελλην...
  ... προμήτηρα...
  ... να επισκευθώ...
  κλπ κλπ
  άσε πιά την ανύπαρκτη στίξη...
  κατόπιν αυτών, χάνεις και το ενδιαφέρον σου για
  το περιεχόμενο του άρθρου!!!
  Κρίμα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι πρέπον να αλλάξω τα γραφόμενα κάποιου άλλου.
   Αυτά που σημείωσες, τα γράφει ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος αν παρατηρήσεις.

   Διαγραφή
  2. προς "Ανώνυμος7 Ιανουαρίου 2013 - 6:31 μ.μ."

   δυστυχώς έχουμε κοντά μας συχνά του φιλολογίζοντες οι οποίοι όταν τους δείχνει κάποιος μία έννοια, αυτοί κοιτούν το δάκτυλο. πως θα μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε την μυθολογία;

   Διαγραφή
 6. Μέσα σε ποια πλαίσια πρέπει να κατανοούνται οι μύθοι γενέσεως ανθρώπων από Θεούς με θνητές γυναίκες και από Θεές με θνητούς άνδρες.

  Επί παραδείγματι ο μύθος του Έλληνα, γενάρχη των Ελλήνων, και των απογόνων αυτού.

  «Επειδή ο Ζεύς θέλησε να εξαφανίσει το χάλκινο γένος, ο Δευκαλίωνας κατά προτροπή του Προμηθέα έφτιαξε μια λάρνακα και, αφού έβαλε μέσα τα αναγκαία, μπήκε κι αυτός μαζί με την Πύρα. Ο Ζευς έριξε έχυσε από τον ουρανό πολύ υετό πλημυρίζοντας τα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, έτσι ώστε διεφθάρησαν [πέθαναν] όλοι οι άνθρωποι, εκτός από λίγους, οι οποίοι κατέφυγαν στα κοντινά υψηλά όρη. Τότε χωρίστηκαν και τα όρη της Θεσσαλίας και πλημμύρισαν όλες οι περιοχές έξω από τον Ισθμό και την Πελοπόννησο. Ο Δευκαλίωνας όμως μέσα στην λάρνακα, παρασυρόμενος στην θάλασσα για εννέα ημέρες και νύκτες, έπιασε στον Παρνασσό κι εκεί, όταν σταμάτησε ο όμβρος, βγήκαν έξω και πρόσφεραν θυσία στον Φύξιο Ζευς. Ο Ζεύς, στέλνοντας του τον Ερμή, τον προέτρεψε να διαλέξει ότι θέλει. Κι αυτός διάλεξε να του γεννήσει ανθρώπους. Όπως του είπε λοιπόν ο Ζευς, έπαιρνε λίθους και τους πετούσε πάνω από το κεφάλι του. Όσοι πέταξε ο Δευκαλίωνας έγιναν άνδρες, όσοι έταξε η Πύρρα γυναίκες. Για αυτό και ονομάστηκαν λαοί μεταφορικά, από το λάας που είναι ο λίθος.
  Έγιναν εκ της Πύρας και του Δευκαλίωνα δυο παίδες, πρώτος ο Έλληνας, που όπως λένε κάποιοι, γεννήθηκε από τον Δία, και δεύτερος ο Αμφικτύονας, που έγινε βασιλιάς στην Αττική μετά τον Κραναό, και μία θυγατέρα, η Πρωτογένεια, που από τον Δία γέννησε τον Αέθλιο. Από τον Έλληνα και τη Νύμφη Ορσηίδα γεννήθηκαν ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος. Αυτός ονόμασε Έλληνες τους λεγόμενους Γραικούς και μοίρασε τη χώρα τα παιδιά του. Ο Ξούθος, που πήρε την Πελοπόννησο, απέκτησε από την Κρέουσα, κόρη του Ερεχθέα, τον Αχαιό και τον Ίωνα, από τους οποίους ονομάστηκαν οι Αχαιοί και οι Ίωνες. Ο Δώρος έλαβε την περιοχή πέρα από την Πελοπόννησο και ονόμασε τους κατοίκους της με το όνομά του Δωριείς. Ο Αίολος, ως βασιλέας στην περιοχή της Θεσσαλίας, ονόμασε τους κατοίκους της Αιολείς, παντρεύτηκε την Εναρέτη, κόρη του Δηίμαχου, και απέκτησε επτά γιούς, τον Κρηθέα, τον Σίσυφο, τον Αθάμαντα, τον Σαλμωνέα, τον Δηιόνα, τον Μάγνητα και τον Περιήρη, και πέντε κόρες, την Κανάκη, την Αλκυόνη, την Πεισιδίκη, την Καλύκη και την Περιμήδη.
  Η Καλύκη και ο Αέθλιος απέκτησαν ένα γιό, τον Ενδυμίωνα, ο οποίος έφερε Αιολείς από την Θεσσαλία και τους εγκατέστησε στην Ηλεία. Μερικοί πάντως λένε ότι ήταν γιός του Δία. Λόγω της ξεχωριστής ομορφιά τους τον ερωτεύτηκε η Σελήνη και ο Δίας του επέτρεψε να διαλέξει ότι θέλει. Εκείνος θέλησε να κοιμάται αιώνια, παραμένοντας έτσι αθάνατος και αγέραστος.
  Από τον Ενδυμίωνα και μια νύμφη Ναϊάδα ή, κατά άλλους, την Ιφιάνασσα γεννήθηκε ο Αιτωλός, ο οποίος αφού σκότωσε τον Άπι, γιό του Φορωνέα, κατέφυγε στην Κουρήτιδα χώρα, σκότωσε τους γιούς της Φθίας και του Απόλλωνα, που τον υπόδέχτηκαν εκεί, τον Δώρο, τον Λαόδοκο και τον Πολυποίτη, και ονόμασε την περιοχή από τον ίδιο Αιτωλία.
  Από τον Αιτωλό και την Προνόη, κόρη του Φόρβου, γεννήθηκε ο Πλευρώνας και ο Καλυδώνας, από τους οποίους πήραν το όνομά τους οι πόλεις στην Αιτωλία. Ο Πλευρώνας λοιπόν παντρεύτηκε την Ξανθίππη, την κόρη του Δώρου, και απέκτησε ένα γιό, τον Αγήνορα, και τρείς κόρες, τη Στερόπη, τη Στρατονίκη και τη Λαοφόντη. Από την Καλυδώνα και την Αιολία, κόρυ του Αμυθάονα, γεννήθηκε η Επικάστη και η Πρωτογένεια, από την οοία και τον Άρη κατάγεται ο Όξυλος. Ο Αγήνορας, γιός του Πλευρώνα, πήρε γυναίκα του την Επικάστη, κόρη του Καλυδώνα, και απέκτησε τον Παρθάονα και τη Διμοδίκη, από την οποία και τον Άρη γεννήθηκε ο Εύηνος, ο Μώλος, ο Πέλος και ο Θέστιος.
  […][…]
  Ο Θέστιος απέκτησε από την Ευρυθέμιδα, κόρη της Κλεοβοίας, τρείς θυγατέρες, την Αλθαία, τη Λήδα και την Υπερμνήστρα, και τέσσερις γιούς, τον Ίφικλο, τον Εύιππο, τον Πλήξιππο και τον Ευρύπυλο»»
  --- Βλ. Απολλόδωρος ο Αθηναίος, «Μυθολογική Βιβλιοθήκη, Τόμος Α’, 1.47.1 - 1.50.13, 1.56.1 - 1.59.6» ---

  συνεχίζεται....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το λοιπόν :

  «Καθένας από τους Θεούς, διαχωρίζεται, χωρίς ανάμειξη, από τους δεύτερους, και οι πλέον πρωταρχικοί και καθολικοί από τους Δαίμονες είναι υπερ-ιδρυμένοι πάνω από τη σχέση του είδους αυτού και συμπράττουν με πνεύματα περίγεια και μερικά στις γενέσεις ορισμένων, όχι προχωρώντας σε φυσική ανάμειξη προς τα θνητά αλλά κινώντας τη φύση τους, τελειοποιώντας τη γόνιμη δύναμή τους, ευρύνοντας την ατραπό της γένεσης και περιορίζοντας όλα τα εμπόδια. Οι μύθοι λοιπόν σκεπάζοντας τα πράγματα κάτω από λέξεις που ακούγονται ίδιες αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Τα τέτοιου είδους δηλ. πνεύματα είναι ομώνυμα με τους Θεούς που είναι οι αρχικοί αίτιοι της δικής τους σειράς. Για τούτο λένε ότι οι Θεοί ενώνονται με θνητές ή οι θνητοί ενώνονται με Θεές. Αν όμως ήθελαν να μιλήσουν απερίφραστα και με σαφήνεια, θα έλεγαν ότι η Αφροδίτη, ο Άρης, η Θέτιδα και οι άλλοι Θεοί, αρχίζοντας καθένας από επάνω, οδηγούν μέχρι τέλους τη δική τους βαθμίδα η οποία περιέχει πολλές αιτίες διαφοροποιημένες η μία από την άλλη ως προς την ουσία καθεαυτή, επί παραδείγματι, αγγελικές και δαιμόνιες, ηρωικές και νυμφικές και τα παρόμοια. Οι κατώτερες των τάξεων τούτων δυνάμεις εγκαθιδρύουν μεγάλη επικοινωνία με το ανθρώπινο γένος. Πραγματικά τα τελευταία μέρη των πρώτων συμφύονται με τα αρχικά των δεύτερων, και με όλες γενικά τις φυσικές τους εκδηλώσεις συντελούν και στις γενέσεις, εξ ου και δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι από την ανάμειξη και ένωση τους με τους ανθρώπους γεννιούνται ήρωες, οι οποίοι θεωρείται ότι πλεονεκτούν κάπως σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Φυσική η ομοιοπάθεια όμως δεν αναπτύσσει μόνο αυτό το δαιμόνιο γένος προς τους ανθρώπους, αλλά και άλλοι προς άλλους, όπως οι Νύμφες : άλλες προς τα δένδρα, άλλες προς τις πηγές και άλλες προς τα ελάφια ή τους όφειδες. Πώς όμως άλλοτε λέγεται ότι οι Θεοί ενώνονται με τις θνητές και άλλοτε οι Θεές με τους θνητούς ;;; Οι επαφές των θεών με τις θεές δημιουργούν θεούς ή δαίμονες αΐδιους. Οι ηρωικές ψυχές όμως, που έχουν διττά είδη ζωής, άλλοτε μεν κατά εντός τους άρρεν στοιχείο και την περίδοο του κύκλου του ταυτού φανερώνουν την θεοπρεπή δύναμή τους, και άλλοτε κατά το θήλυ και την του θατερού περίοδου, και όταν και στις δύο εκδοχές επιτύχουν, υφίστανται ως ανεξάρτητες από τη γένεση, νοούν τα πρότερα αυτών και φροντίζουν τα δεύτερα.

  συνεχίζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όταν όμως αποτύχουν και στις δύο εκδοχές, δεν έχουν καμία διαφορά από τις αγελαίες ψυχές, στις οποίες η του ταυτού κύκλου περιφορά ανακόπτεται και αυτή του θατέρου υφίσταται κάθε λογής ρήξεις και παραμορφώσεις. Κατ’ ανάγκη, λοιπόν, ο ένας θα βρίσκεται στη σύμφωνη με τη φύση του κατάσταση, ενώ ο άλλος θα εμποδίζεται ως προς την εκδήλωση της οικείας του ενέργειας. Για τούτο και η ημίθεοι πράττουν σύμφωνα με τον ένα από τους δυο κύκλους που προέρχονται από τους θεούς : όσοι έχουν ευέλικτη την περιφορά του κύκλου του ταυτού και και εγείρονται κατά την αναγωγική ζωή και και ενθουσιάζονται περί αυτή, σ’ αυτούς λέγεται ότι έλαχε θεός πατέρας και θνητή μητέρα λόγω έλλειψης της ζωής προς την μία πλευρά. Όσοι πάλι κατά την του κύκλου του θατερού περίοδο, είναι «εὐκίνητοι[1] καὶ περὶ τὰς πράξεις κατορθωτικοὶ καὶ ἐνθουσιαστικοί», αυτοί είναι από θνητό πατέρα και θεά μητέρα. Με μία λέξη : η επιτυχία είτε στην μία πλευρά είτε στην άλλη φέρει τη σφραγίδα της θεϊκής αιτίας, και, στην περίπτωση της επικράτησης «τοῦ μὲν ταὐτοῦ κύκλου», «τὸ θεῖον ἄρρεν εἶναι λέγεται καὶ πατρικόν», ενώ στην περίπτωση της επικράτησης της περιφοράς «τοῦ θατέρου μητρικόν». Έτσι λοιπόν και ο Αχιλλέας είχε επιτυχία στις πράξεις σαν υιός θεάς που ήταν. Την έφεσή του μάλιστα προς την πράξη δείχνει και το ότι, όταν ήταν στον Άδη, επιθυμούσε τη σωματική ζωή για την υπεράσπιση του πατέρα του – βλ. στον 482ον στίχο της Λ΄ ραψωδίας της Οδύσσειας. Αντίθετα ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς ήταν υιοί του Διός, κινώντας τον εαυτό τους από γενέσεως προς το ΟΝ, έχοντας επαφή με τον κόσμο των θνητών μόνο κατά τον βαθμό που ήταν αναγκαίο.»
  --- Βλ. Πρόκλος, στα «σχόλια εις τον Κρατύλο του Πλάτωνος εκλογαί χρήσιμοι, 118.1 – 118.57» ---


  *** ο Πρόκλος (450-485μ.Χ.) διετέλεσε σχολάρχης της πλατωνικής ακαδημίας και ήταν ο τελευταίος ανεπίσημα) Ιεροφάντης και Δαδούχος των Ελευσινίων Μυστηρίων.

  ===============================
  [1] Εξ ου και ο Πηλείδης Αχιλλέας, όντας γιός του Πηλέα – βασιλέας των Μυρμιδόνων στη Φθία - και της Νηρηίδας Θέτιδας, αναφέρεται ως «ταχύπους Αχιλλεύς - πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς» (Ιλιάδα, Ι’, σ. 307).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. η με βάση τα κείμενα των αραίων Ελλήνων φιλοσοφική/θεολογική εξήγηση των περί τον Προμηθέα αισχυλικών τραγωδιών και του μύθου του Έλληνα : μύθος του Δευκαλίωνα!

  http://eleysis69.wordpress.com/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%E1%BD%B0-%CF%84%CE%BF%E1%BF%96%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CF%82-%E1%BC%94%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BD-%CF%86%CE%B9%CE%BB/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συγχαρητήρια !
  Εγώ απλά και ταπεινά σεβόμενος τον πολύτιμο χρόνο σας , αναφέρω μερικά από τα πολυάριθμα Βιβλία που υπάρχουν για την Ελληνική Μυθολογία , προσθέτοντας ένα μικρό λιθαράκι στο σπουδαίο αυτό θέμα.
  Την κάλλιστη επιτυχία στις προσπάθειές σας.
  1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (5 ΤΟΜΟΙ)Τόμος Α'-Εισαγωγή στον μύθο ,Τόμος Β'-Οι Θεοί, Τόμος Γ'-Οι ήρωες τοπικές παραδόσεις ,Τόμος Δ'-Ηρακλής Πανελλήνιες Εκστρατείες ,Τόμος Ε'-Τρωικός Πόλεμος
  2.Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΚΕΡΕΝΙ Κ. (εκδοσεις ΕΣΤΙΑ)
  3.Ελληνική μυθολογία με δραστηριότητες για παιδιά , ( Βάρφη Εκδοτικός Οργανισμός).
  4. Ελληνική μυθολογία , Κύριος Συγγραφέας: Σκιάδης, Γεώργιος, Κεσόπουλος, Αριστείδης
  Εκδότης: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ,Ημερομηνία Έκδοσης: 0/2006
  5.Ελληνική Μυθολογία (18 Τόμοι), Μενέλαος Στεφανίδης , Εικονογράφηση: Γιάννης Στεφανίδης
  Ολόκληρη η σειρά της Ελληνικής Μυθολογίας των Αδελφων Στεφανίδη (18 τόμοι) σε έγχρωμη χάρτινη συσκευασία δώρου. Διατίθεται επίσης μεταφρασμένη στα αγγλικά. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
  6.Greek Mythology series,(αγγλική γλώσσα) διαθέσιμη και στα γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά . ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
  7.Treasury of Greek Mythology: Classic Stories of Gods, Goddesses, Heroes & Monsters by Donna Jo Napoli and Christina Balit (Oct 11, 2011)
  8.D'Aulaires' book on Greek Mythology.Delacorte Books for Young Readers
  9.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Α'ΤΟΜΟΣ (ΝΕΟ) , ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΤΗΣ
  10.Σειρά: Ελληνική Μυθολογία (Ελένη Δικαίου), Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
  11.Greek Mythology for Teens: Classic Myths in Today's World (Paperback) By (author) Zachary Hamby, Illustrated by Zachary Hamby ,Prufrock Press
  12.The Complete World of Greek Mythology (Complete Series) (Hardback) By (author) R.G.A. Buxton , Publisher: Thames & Hudson Ltd
  13.The Library of Greek Mythology (Oxford World's Classics (Paperback)) (Paperback) By (author) Apollodorus, Translated by Robin Hard , Publisher: Oxford University Press
  14.Greek Mythology: An Introduction (Paperback) By (author) Fritz Graf, Translated by Thomas Marier , Publisher: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS
  15.The Mythology Handbook: A Course in Ancient Greek Myths (Ologies) (Hardback) By (author) Lady Hestia Evans, Edited by Dugald Steer, Edited by Clint Twist , Publisher: Candlewick Press (MA)
  16.The Routledge Handbook of Greek Mythology: Based on H.J. Rose's Handbook of Greek Mythology (Paperback) By (author) Robin Hard , Publisher: ROUTLEDGE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ για τον κόπο σας να παραθέσετε τόσο πλούσια ύλη με πηγές.

   Διαγραφή
 11. Το κείμενο του Απολλόδωρου λέει, ότι τον Έλληνα (καθώς και τον Αμφικτύονα και την Πρωτογένεια) τον έκανε ο Δευκαλίωνας με την Πύρρα και όχι από την πρώτη πέτρα. Και, όπως λέει ο Απολλόδωρος, ειδικά για τον Έλληνα υπήρχε η εκδοχή πως ήταν γιός του Δία και της Πύρρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η Ελληνική Ιστορία και η Ελλάδα είναι μοναδική και φωτίζει ακόμα και τώρα όλον τον Κόσμο. Γι' αυτό όλοι ασχολούνται μαζί μας. Είναι δε παγκοσμίως χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα ανεξαρτήτως Χώρας ή Θρησκείας. Είναι αυτοί που αγαπούν και θαυμάζουν την Ελλάδα οι λεγόμενοι «Φιλέλληνες» και αυτοί που την ζηλεύουν και ευχαρίστως θα ήθελαν να μην υπήρχε ή να παύσει να υπάρχει οι λεγόμενοι «Ανθέλληνες».

  Τι γίνεται όμως με τους ίδιους τους Έλληνες;
  Είναι και αυτοί διηρημένοι σε δύο στρατόπεδα.
  Στους ¨Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό που τιμούν την Ελλάδα σε όλον τον κόσμο όπου η Ελληνική κοινότητα είναι το κόσμημα της κάθε κοινωνίας που ζουν.
  Και οι Έλληνες που ζουν στην ¨Ελλάδα οι οποίοι είναι αυτοκαταστροφικοί στην συντριπτική τους πλειονότητα.

  Εκ πείρας πιστεύω ότι εάν οι κατοικούντες στην Ελλάδα Έλληνες ήταν φιλέλληνες, τότε η Ελλάδα θα ήταν το διαμάντι του κόσμου.

  Ένας Έλλην Πλοίαρχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σας παρακαλούμε πολύ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και οι σχολιασμοί σας να μη ξεφεύγουν απο τα όρια της ευπρέπειας. Σχόλια
τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται. Ευχαριστούμε.
Πατήστε εδώ για μετατροπή απο Greeklish σε Ελληνικά

 
Copyright © 2010-2013. Ελληνικό Αρχείο - All Rights Reserved | Designed by Graphopoly Designs